Image is not available

Фестивалът

Конкурс 2023 е отворен за участие!

КОНКУРС 2023

Фестивалът

Фестивалът

„На източния бряг на Европа” е фестивал за видеопродукции, представящи туристически дестинации от цял свят.

Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др.

Мисията на фестивала на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа” е да промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира продуцирането на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса.

Следвайки тази мисия, фестивалът комбинира няколко линии на дейности. В основата е състезателната програма, която включва пет секции и представя селектирани продукции на туристическа тематика, създадени не по-рано от три години назад със зададени технически параметри и продължителност за всяка категория.

Съпътстващите програми на фестивала включват: изложби, концерти, презентации, дискусии и образователни програми по актуални тематики на филмовото изкуство, продуцентската дейност, тенденциите в културния туризъм.

„На Източния Бряг на Европа" е фестивал за продуценти по смисъла на Закон за авторското право и сродните му права, съобразно националното законодателство на участника, а именно физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.


Конкурс 2023 е открит!

Очакваме с нетърпение да гледаме вашите видеоклипове и филми за пътуване, за да можем да научим повече за природата и забележителностите, културата и историята, екстремните преживявания и удоволствия, предлагани от вашия туристически продукт или дестинация.

Срокът за подаване на заявки е от 20.04.2023 г. до 20.10.2023 г.,

а фестивалът ще се проведе през ноември 2023 г.

Запознайте се с Регламента на фестивала за участие.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;
  • да стимулира инвестирането във видео продукции, представящи туристически потенциал
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

И още:

  • да промотира професионалната филмова туристическа продукция и да стимулира продуцирането на такава продукция;
  • да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса
  • да създава условия за високоефективна комуникация между поръчители, продуценти, изпълнители и потребители;
  • да презентира България като туристическа дестинация и като обект на културен туризъм;

Нашата Статистика