Image is not available

Организатори

Конкурс 2023 е отворен за участие!

КОНКУРС 2023

АСОЦИАЦИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ /fest-bg.com/

АСОЦИАЦИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ /fest-bg.com/ е организация с нестопанска цел, обединяваща специалисти с опит и знания в сферата на туризма, културата, екологията, маркетига и публичните комуникации. Създадена е за осъществяване на дейност в обществена полза за подкрепа на  устойчиво развитие на фестивалния, културния и събитийния туризъм. Ние приемаме за наша мисия да работим за богатия фестивален календар на България и запазването на идентичността на всяко събитие.

Прочетете още

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”

Прочетете още

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВАКАНЦИЯ & СПА

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВАКАНЦИЯ & СПА

Прочетете още

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;
  • да стимулира инвестирането във видео продукции, представящи туристически потенциал
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

И още:

  • да промотира професионалната филмова туристическа продукция и да стимулира продуцирането на такава продукция;
  • да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса
  • да създава условия за високоефективна комуникация между поръчители, продуценти, изпълнители и потребители;
  • да презентира България като туристическа дестинация и като обект на културен туризъм;

Нашата Статистика