Image is not available

Регламент

Конкурс 2023 е отворен за участие!

КОНКУРС 2023

Регламент на фестивала

Регламент на фестивала

ЧЛ. 1 ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТАТУС

(1) Международният Тур Филм Фест България "На източния бряг на Европа" се организира от „Асоциация Фестивалите в България“ в партньорство с Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА“, София, и Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, Велико Търново

(2) "На Източния Бряг на Европа" е фестивал за продуценти по смисъла на Закон за авторското право и сродните му права, съобразно националното законодателство на участника, а именно физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.

ЧЛ. 2 ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ

(1) "На Източния Бряг на Европа" е фестивал за видеопродукции, представящи туристически дестинации и продукти от цял свят.

(2) Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм, туристически обекти и туристически субекти: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др.

ЧЛ. 3 ЦЕЛИ

(1) Основните цели на фестивала са:
да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;
да се стимулира инвестирането във видео продукции, представящи туристически потенциал;
да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;
да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;
да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

(2) Специфични цели:
да промотира професионалната филмова туристическа продукция;
да стимулира продуцирането на такава продукция;
да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса;
да създава условия за високоефективна комуникация между поръчители, продуценти, изпълнители и потребители;
да презентира и популяризира България като туристическа дестинация и като обект на културен туризъм;

ЧЛ. 4 КАТЕГОРИИ

(1) ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНКУРС

Категории:

 1. Туристическа дестинация – градове, региони, страни, събития / фестивали
 2. Туристическо обслужване/ Туристически продукт – хотели, ресторанти, туристически атракции, туроператори и агенции, рент-а кар, забележителности/ туристически обекти
 3. Природа и Екотуризъм – природни паркове, природни забележителности и феномени, екопътеки, маршрути
 4. Спорт и Приключения – спортен и екстремен туризъм, спортни събития и състезания с публика (ветроходство, колоездене, рафтинг, ски състезания и др.), риболовен и ловен туризъм

Във всяка категория се приемат за участие следните видове продукции:

Подкатегории:

 • Промоклип, продължителност до 60 секунди
 • Промофилм, продължителност до 15 минути
 • Научно-популярен/ документален филм
 • ТВ предаване, продължителност до 27 минути
 • Виртуална разходка

(2) ЛЮБИТЕЛСКИ КОНКУРС

Ново в Конкурс 2024:

Моето пътуване/ влог – любителско видео за пътешествия и приключения, продължителност до 10 минути.

Млади таланти – студентски продукции

ЧЛ. 5 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОДУКЦИИТЕ

 1. Точно дефинирана туристическа тема.
 2. Да е обвързан с определен регион или обект.
 3. Еднозначно послание.
 4. Да предоставя достатъчна информация.
 5. Оригиналност на идеите и формата на екранното произведение.
 6. Оригинално послание.
 7. Атрактивна визия и саунддизайн.
 8. Да представя нови параметри за туризъм.
 9. Научнообосновано послание.
 10. Да разкрива икономическия туристически потенциал на обектите във филма.

ЧЛ. 6 ЖУРИ

Международно жури в състав от филмови професионалисти, академични преподаватели по туризъм, представители на Министерство на туризма, АБТТА, както и представители на туристическия бранш избира най-добрите филми във всяка категория, които получават награди. Председател на журито на състезателните програми се избира на ротационен принцип от членовете.

ЧЛ.7 НАГРАДИ

Наградени биват продуцентите, т.е. организациите и субектите, инвестиращи в създаването на туристически продукции. Това могат да бъдат физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането му.

Един от номинираните филми получава голямата награда на журито "Най-добра туристическа видео продукция на фестивала"/ GRAND PRIX.

Награда получава по една продукция във всяка категория и подкатегория.

Присъжда се и една специалната награда за компонент (сценарий, режисура, оперaторско майсторство, монтаж и саунддизайн).

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за "Иновативни туристически продукти" се връчва на обществена организация с нестопанска цел (общини, браншови туристически организации, сдружения и др.)

Наградите се връчват на официална церемония на фестивала.

В допълнение към наградите на журито, организаторите могат да присъдят допълнителна награда за принос в промотирането на туристическия потенциал на България.

В случай, че награден участник не присъства на церемонията по награждаването, след фестивала наградата ще му бъде изпратена на посочения във формуляра адрес като разходите по изпращането са за негова сметка (Виж чл.9, ал. 6 от Регламента на Фестивала).

ЧЛ. 8 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

(1) За участие във фестивала се допускат филми и продукции, които са собственост на държавни институции, общини, туристически информационни центрове, неправителствени организации, търговски дружества, обществени и частни телевизионни оператори, туристически фирми, юридически и частни лица.

Продукциите трябва да са на туристическа тематика.

(2) Участниците трябва да притежават права върху продукциите:

 1. чрез договори за създаване и използване;
 2. продукцията е произведение, създадено по трудово или служебно правоотношение;
 3. продукцията е произведение, създадено по поръчка;
 4. продуцентът е автор на продукцията;

Съобразно националното законодателство на участника

(3) Участващите във фестивала продукции остават на разположение на Организаторите на Фестивала в рамките на една година.

(4) Във фестивала може да се участва с неограничен брой продукции. Продукциите трябва да са произведени не по-рано от 2021 г.

(5) Продукциите трябва да са субтитрирани или озвучени на английски език, в случай че основният език е различен от английски.

ЧЛ. 9 ТАКСИ

(1)Такса за участие на една продукция в професионален конкурс:

Tакса за участие 135 евро (или 265 лв.), ще бъде издадена опростена фактура за платената такса.

Отстъпка:
За 3 продукции – 10%
За 4 продукции – 15%
За 5+ продукции – 20%

За обработка на записвания, подадени след крайния срок за участие, а именно 20.10.2024 се начислява 5% увеличение на таксата 

(2) Такса за участие на една продукция в любителски конкурс:

Tакса за участие 50 евро

(3) Таксите за участие се заплащат веднага след завършване на регистрацията и не подлежат на връщане.

(4) Всички банкови такси по превода са за сметка на участника/наредителя.

(5) Различните отстъпки не се комбинират.

(6) Таксите за участие могат да бъдат платени:

- по банков път:

.............................................................

- чрез системата PayPal:

............................................................

- чрез системата Revolut:

.............................................................

(7) Таксите по изпращане на 1 /един/ брой награда и/ или сертификат на участник, който не е присъствал на церемонията по награждаването от Конкурс 2023 ще бъдат изчислени въз основа на актуалните за 2023 година цени на пощенските и куриерски услуги до съответната страна.

ЧЛ. 10 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

(1) За участие във фестивалната селекция всяка продукция трябва отговаря на следните изисвания:

 • Видео формат: Mpeg4, h264, full HD, 12Mbps, 25 fps;
 • Изисквания звук: AAC 320kbps, 48kHz stereo;
 • Големина на файла: не повече от 1.5 GB;
 • Коректно попълнен онлайн формуляр за участие;
 • Потвърдено плащането на таксата за участие.

(2) Приемане на продукции:

Продукциите се изпращат

на следния FTP сървър:

FTP сървър: ftp.tourfilm-bg.com

Потребителско име: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

FTP port: 21

Парола: upload2024

FTP файлов път: филмите се качват в папката, отговаряща на персоналния файлов път на участника, издаден от системата при регистрация на продукцията в сайта

ЧЛ. 11 ПРОВЕЖДАНЕ

(1) Фестивалът се провежда в три поредни дни.

Всички изпратени продукции се разглеждат и оценят предварително от  Журито на Фестивала и се определят номинираните за награда продукции.

Номинираните продукции се допускат до състезателната програма и се излъчват на фестивалните прожекции пред широката публика. Основната състезателна програма не съвпада с другите фестивални събития и остава главен приоритет за участниците и гостите на фестивала.

По един представител на всяка наградена продукция ще бъде поканен като гост на фестивала за Официалната церемония по връчване на наградите.

(2) Съпътстващите програми на фестивала включват: изложби, концерти, презентации, дискусии и образователни програми по актуални тематики на филмовото изкуство, продуцентската дейност, тенденциите в културния туризъм и рекламата.

ЧЛ. 12 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА

(1) Всеки участник носи отговорност за съдържанието на своята продукция. Всеки участник носи отговорност за техническото качество на продукцията.

Организаторите запазват правото си да отхвърлят продукции, чието съдържание или технически характеристики не отговарят на изискванията на Фестивала или са в нарушение на българското законодателство.

(2) С подписa си на формуляра за участие всеки участник гарантира, че притежава правата, по смисъла на чл. 5 от този регламент, върху предоставената за участие във фестивала продукция.

Организаторите на фестивала не могат да носят отговорност по смисъла на закона за авторските и сродните му права и не могат да бъдат страна по възникнали спорове от подобно естество. Всички разходи, направени по предявени искове и жалби относно авторските права, са за сметка на участника.

(3) Подписвайки формуляра за участие, участникът дават съгласие:

 1. имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат публикувани в комуникационните канали на Фестивала;
 2. имената на продукциите и създателите, продукциите или части от тях да бъдат използвани за промотиране на Фестивала;
 3. продукциите да бъдат излъчвани с нетърговска цел под логото на фестивала на публични прожекции, в телевизионни канали и в интернет по време на Фестивала и след него, в рамките на една година от датата на провеждане на Фестивала.

(4) Подписвайки формуляра за участие, участникът декларира, че притежава правата за цитираните в предходната ал(3) форми на използване и разпространение, и се съгласява, че всички разходи при евентуално възникнали спорове относно правата за излъчване на продукциите са за сметка на участника.

ЧЛ. 13 ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА

Заявката за Участието във Фестивала е декларация, че общите условия по този Фестивален кодекс са приети.

 

 

 

 

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

 • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;
 • да стимулира инвестирането във видео продукции, представящи туристически потенциал
 • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;
 • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към филмовите средства за презентиране на туристически продукти;
 • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

И още:

 • да промотира професионалната филмова туристическа продукция и да стимулира продуцирането на такава продукция;
 • да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса
 • да създава условия за високоефективна комуникация между поръчители, продуценти, изпълнители и потребители;
 • да презентира България като туристическа дестинация и като обект на културен туризъм;

Нашата Статистика