Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

Владо Србиновски

Владо Србиновски

Основател и Президент на БАЛКАНИА, Балканска Асоциация за Алтернативен Туризъм.

Явява се движеща сила за изпълнението на инициативите на асоциацията, реализира много проекти, събития и дейности с цел промотиране и развитие на туризма в Македония и на Балканите. Създава и участва в редица важни проекти на локално, регионално и Европейско ниво в сферата на туризма и по специално, в промотирането на алтернативните форми на туризма и развитието на културния, природния и селския туризъм. В продължение на 6 години се е съветник в Агенция за подпомагане и рекламиране на Туризма в Македония. Към настоящия момент е съветник на консула на Министерството на земеделието и храните и е част от обществото на националната селскостопанска мрежа.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори