Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

Проф. д-р Лина Анастасова

Проф. д-р Лина Анастасова

Проф. д-р Лина Анастасова е щатен преподавател в Бургаски Свободен Университет и ръководител на катедра “Маркетинг” в университета. Тя има богат изследователски опит в областта на маркетинга на дестинации, туристически  обекти, онлайн маркетинг на хотели и др.

Лина Атастасова е член и на редакционните колегии и рецензент на 3 международни списания по туристически маркетинг.
Проф. Анастасова  е член на журито на Международния туристически филмов фестивал “На източния бряг на Европа”-  Търново от 11 години и счита, че този престижен фесгивал дава уникална възможност на турисгическите  дестинации и туристическите обекти да представят и промотират потенциала си и силните си страни на международния туристически пазар.Туризмът е индустрия за гостоприемство и прави светът по-малък и “по-топъл”.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори