Вижте победителите!

ПОБЕДИТЕЛИ 2020

Ирина Найденова

Ирина Найденова

"Състезание, рушащо йерархии и граници.

Среща  между общности и  култури с резонанс върху художествените стандарти и туристическата реклама.

С други думи - фестивалът  "На източния бряг на Европа".

Изразявам дълбоко уважение към организаторите, създали тази истинска магия!

От името на българските туроператори - членове на АБТТА пожелавам от все сърце на всички участници в конкурса успех,

А на гостите  много незабравими мигове на Източния бряг на Европа."

Председател на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА от 2006 до 2009 г., Зам. председател на АБТТА от 2013 до 2015 г., Председател на Контролна комисия на АБТТА в периода 2009 – 2013 г., член на Управителния съвет на Сдружение на ИАТА агенциите в България в периода 2000-2006 г., член на APJC България, експертно-консултативен орган към Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА от 2007 г. до настоящия момент, Директор в Борда на Директорите на Европейски комитет на асоциациите на туристическите агенции, EСTAA в периода 2007- 2009 г., член на Национален съвет по туризъм от 2008 г. до днес.

Нашите Цели

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации
  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство
  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство
  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти
  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство
  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост

Нашата Статистика

Нашите Партньори